01 – ATOM, MOLEKÜL ve PLAZMA FİZİĞİ

02 – UYGULAMALI FİZİK

03 – YOĞUN MADDE FİZİĞİ ve İSTATİSTİKSEL FİZİK

04 – NÜKLEER FİZİK ve YÜKSEK ENERJİ PARÇACIK FİZİĞİ

05 – FİZİK EĞİTİMİ ve FELSEFESİ

06 – MATEMATİKSEL FİZİK, ASTROFİZİK ve KOZMOLOJİ

07 – MEDİKAL FİZİK

Share →