Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi’ne sözlü veya poster bildiri ile katılmak isteyenlerin özetlerini gönderebilmeleri için öncelikle http://tfd.kongretakibi.com sitesinden kayıt olmaları gerekmektedir. Daha sonra özet şablonuna uygun bir şekilde özetlerini bu siteye yüklemeleri gerekmektedir. Hiçbir şekilde e-posta yoluyla özet kabul edilmemektedir.

Önemli Not: Özeti bildiriyi sunacak kişinin yüklemesi gerekmektedir. Bildiri için hazırlanacak Davet Mektubu, Yaka Kartı, Sertifika sadece yükleyen kişi adına hazırlanacak olup ikinici, üçüncü vs. kişiler için hazırlanmayacaktır.

Bildiriyi hazırlayan diğer kişiler eğer kendileri başka bir bildiri sunmayacaklarsa Kongreye Dinleyici olarak kayıt olmalıdırlar.

Gönderilen bildiriler Hakem değerlendirmesi sonucuna göre uygun görülmeleri halinde kongre programına alınacak olup düzenleme kurulunca yapılacak program dahilinde sunulabilecektir.

Hakem kurulu tarafından sözlü / poster sunum için kabul edilen çalışmalar hazırlanacak olan bildiri özetleri kitabında yer alacaktır. Ancak kayıt ücretini belirtilecek tarihe kadar yatırmayan kişilerin çalışmaları hem kongre programından çıkarılacak hem de bildiri özet kitabında kesin olarak yer almayacaktır.

Özet şablonunu indirmek için tıklayınız. (Özetinizdeki metin 150 kelime / 1000 karakter limitleri içinde olmalıdır.)

Kongre için e-kayıt formu doldurulurken katılımcı bildirisi için sözlü veya poster sunumdan hangisini tercih ettiğini belirtmek zorundadır. Belirtmediği taktirde poster sunum olarak kabul edilecektir.

Sözlü sunum olarak düşünülen çalışmalar Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede poster sunumu olarak değerlendirilebilecektir.

Sözlü sunumlar 15 dakika + 5 dakika tartışma olarak sınırlandırılmış olup, sunumlar konulara göre ayrılmış 5 salonda yapılacak ve hangi sunumun hangi salonda olacağı programda belirtilecektir. Sözlü sunumlar flash bellek veya cd gibi ortamlarda Microsoft Powerpoint aracılığıyla hazırlanması gereklidir.

Poster sunumları için düşey 136 cm, yatay 103 cm büyüklüğünde alan tahsis edilecektir. Posterlerin maksimum boyutlara uyacak şekilde tek bir fotoğraf kağıdı/plastik/normal kağıda bir bütün ve renkli olarak bastırılması tavsiye olunur. Poster sunumların hangi gün olacağı yine programda belirtilecektir.

Kongre sırasında sözlü sunumların slaytları mutlaka İngilizce olmalıdır ancak salonlarda yabancı hoca olmaması durumunda Türkçe olarak da yapılabilecektir. Kabul edilen bildirilerin özetleri “özet kitapçığında” yine İngilizce olarak yayınlanacaktır.

Share →