Değerli Katılımcılarımız,
 
Çok nadiren de olsa kongremize Sözlü / Poster bildiri ile başvuru yapan bazı katılımcılarımızın kongreye katılmamalarından dolayı kongre programında boşluk veya aksaklıklar yaşanmaktadır.
 
Bu sebeple kongre programında bulunduğu halde kongreye kaydını yaptırmayan veya kongrede Sözlü / Poster bildirisini sunmayan kişilere ait isim listeleri kongre sonunda web sitemizden ilan edilecek ve sunumlarını yapmadıklarına dair yazılar ilgili kurumlarına gönderilecektir.
 
Kongremizin daha verimli geçmesi adına almış olduğumuz bu karar hakkında bilgilerinizi rica ederiz.
 
TFD32 Organizasyon Komitesi
Share →