Ülkemizin içinden geçtiği bu olağanüstü süreçte yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesi gereği tüm akademik kadroların izin / görevlendirilmelerinin durdurulmuş olması nedeniyle erken ödeme için son gün 15 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Share →